Ereleden

De Lekruiters zijn erg trots en blij met zijn ereliden die allen de vereniging een zeer warm hart (hebben ge-)dragen:

 

Aad de Vos
Aad is vele jaren voorzitter geweest.

Balt Oskam - in memoriam:
Balt is vele jaren penningmeester geweest.

Jo Roest-van Vliet:
Jo heeft vele jaren in het bestuur gezeten van de ponyclub en heeft veel hand- en spandiensten verricht rondom de manege.
Tevens houdt zij het archief bij van De Lekruiters en heeft zij vele fotoalbums. 

Nel Bol-Streefland:
Nel heeft veel goede resultaten in het mennen en in de dressuur behaald. Daarnaast heeft zij ook nog les gegeven bij De Lekruiters.

Wim de Jong:

Wim heeft vele goede resultaten in het mennen behaald en heel veel hand- en spandiensten verricht rondom de manege, vooral tijdens de verbouwing.

Ria Nobel:

Met een 50+ jaar lidmaatschap heeft ook Ria een lange geschiedenis bij de vereniging. Zij is tot op de dag van vandaag zeer actief binnen de vereniging in diverse functies en activiteite. Tegenwoordig is dat vooral binnen het wedstrijdsecretariaat en de jeugd activiteiten.