Contributie PSV ‘De Lekruiters’ 2018

(prijzen zijn per jaar per persoon, incl. BTW, excl. de KNHS afdrachten indien van toepassing)

Basislidmaatschap € 40,00
Startkaartlid € 40,00
   
Basislidmaatschap  
Recreatief gebruik van de accommodatie € 115,00
   
Basislidmaatschap + 1 les per week (dressuur of springen), +/- 40 weken per jaar  + recreatief gebruik van de accommodatie € 280,00
   
   
   
Basislidmaatschap ponyjeugd + 1 Bonfiredresssuurles per week +/- 40 weken per jaar  
 + recreatief gebruik van de accommodatie € 190,00
   
   
   
Basislidmaatschap + 1 menles per week, +/- 20 lessen per jaar in de periode april-oktober  
+ recreatief gebruik van de accommodatie (Als menlid betaald u de volledige jaar contributie) € 280,00
Extra les per week (dressuur of springen), +/- 40 weken per jaar  
   
   
   
Losse verhuur accommodatie, per keer per combinatie  
(1 paard en 1 ruiter) € 10,00
Afkopen klusdiensten (2 diensten per jaar à € 20,00) € 40,00
Donateurschap (minimale bijdrage, een hoger bedrag is uiteraard ook welkom) € 15,00
   
KNHS afdracht (verplicht) inclusief abonnement Paard & Sport* € 22,50 

Bedragen KNHS-afdrachten en abonnement Paard & Sport gebaseerd op 2017. Deze afdrachten worden jaarlijks door de KNHS bepaald en vastgelegd.

 
   

*) Bedragen gebaseerd op 2017. Deze afdrachten worden jaarlijks door de KNHS bepaald en vastgelegd.

Bij dit contributiestelsel gelden de regels zoals die opgesteld zijn in de bijlage ‘Aanvullingen op het contributiestelsel m.i.v. 1 januari 2014”. Opgesteld voorjaar 2013 en goedgekeurd tijdens de ALV d.d. 30 mei 2013 te Lekkerker. Contributie 2018 is goedgekeurd tijdens de ALV d.d. 14 nov. 2017

Bijlage
Prijswijziging en typefouten voorbehouden.